Innerlijk Kind

"Ik wou, dat ik mezelf kon zijn" hoor ik een vrouw verzuchten. Zij is 65 jaar en net gepensioneerd. En: ze voelt een groot verlangen om het kind te zijn, dat ze nooit heeft kunnen zijn.
Ze erkent, dat haar werk en ambities haar niet de bevrediging hebben gegeven, die ze gedacht had daardoor te krijgen. En is blij, dat ze het juk van de werkdiscipline van haar af kan gooien. Ze heeft maar zin in één ding, en dat is: SPELEN!

osho-born-again

Het leven spelen... als een spel. Zoals een kind speelt; helemaal opgaand in waar het mee bezig is.

Ze zou willen voelen, hoe het is om uitbundig te zijn, om nergens naar te kijken, alleen naar het moment. En: ze geeft zich moedig op voor de 'Osho Born Again Meditatie'.

7 avonden achter elkaar: twee uur per avond: 1 uur al je impulsen volgen als een kind, en dan 1 uur in stilte gadeslaan met de ogen dicht.

De deelnemers zijn wat gespannen en kunnen zich niet voorstellen, dat het zomaar zal ontstaan: het volgen van je impulsen. Want: wat is dat eigenlijk: 'jezelf volgen'? Wat is dat eigenlijk: 'jezelf zijn'?

Dat we onszelf deze vraag stellen, komt omdat we al zo jong geremd zijn, om dàt te volgen, wat ons hart ons ingeeft, om dat te volgen, wat er in ons wezen opborrelt.

We krijgen al heel jong te horen:

"weet je het wel zeker?"
"zou je er niet nog een nachtje over slapen?"
"stel dat het mislukt?"
"doe nu maar waar je goed in bent"
"je moet dat eerst nog leren"
"doe dat maar als je later groot bent"
"straks verknoei je alle kostbare materialen en alles is al duur genoeg"
"mensen zullen het gek vinden"
"wat zullen de buren wel niet van je denken?"
"je bent hier al veel te groot voor"
"je bent hier nog veel te klein voor"
"maak eerst maar eens je huiswerk"
"ruim eerst je kamer eerst eens op"
"pas op, dat is gevaarlijk, straks breek je nog je been"

enzovoorts enzovoorts...

Niet dat de volwassenen om je heen het niet goed met je voorhebben. Natuurlijk moeten zij je waarschuwen voor gevaren.
Maar aan de andere kant confronteer jij hen als kind met een vrijheid, die zij zelf niet hadden of namen. En ongemerkt maken ze  het dan voor jou ook onmogelijk om jezelf te zijn. Omdat het anders te pijnlijk is voor hen om te zien dat jij vrij bent, en zij niet.
Zij verhinderen jouw vrijheid niet bewust. Dat gaat heel onbewust. En het is goed om daar compassie voor te voelen. Maar het is ook goed om je te realiseren, dat jij je die vrijheid wèl kunt toe-eigenen! En daarvoor ben je nooit te oud!

Alle deelnemers voor de Born Again zijn nu binnen en hebben thee gedronken aan de gezellige tafel in de buikdans studio.

De eerste bel gaat: het proces van deze avond is begonnen...

Er wordt nu niet meer gepraat. Dit uur is er geen tijd... alleen maar het 'volgen van jezelf'...
Dat betekent ook dat er niets hoeft. Alles mag. Er is geen programma.

Dat is moeilijk voor de mind. Want de mind wil instructies, weten waar hij aan toe is, wat hij goed kan doen en wat niet goed is.
Maar in dit proces is niets goed of fout...

Er zijn alleen dozen, groot en klein, om mee te spelen en lappen, die ook kapot gescheurd mogen worden.

Daar gaan we... De één gaat in een grote doos zitten. De ander bekijkt zichzelf voorzichtig en de grote spiegel, die een hele wand bedekt. Weer een ander hult zich voorzichtig in een groot laken en loopt er even later trots als een koningin mee rond.
En dan ontstaan langzaamaan de geluiden: schreeuwen van verrukking, zachtjes neuriën bij het uitpluizen van een lap, gillen van iemand, die achtervolgd wordt door een ander, zachtjes huilen van iemand, die zich in een doos verstopt heeft.

Het enige dat niet mag is elkaar pijn doen of aanraken... Iedereen heeft zo zijn eigen ruimte. Maar samen spelen als dat zo ontstaat is prima!

De creativiteit groeit met de minuut. Dozen zijn plotseling auto's of treinen. Een pluisje wordt een magisch fenomeen, dat je alle kanten uit kunt blazen...

We zijn helemaal opgenomen in het moment. Geabsorbeerd, gefascineerd. En dan weer geven we ons over aan saaiheid en gewoon liggen en niets doen.

Allerlei emoties komen voorbij. Blijdschap over een nieuwe uitvinding, vreugde in het rennen en glijden over de houten vloer, verdriet bij een gevoel van afwijzing, teleurstelling als een plan niet lukt, eenzaamheid als iedereen speelt en jij niet mee kunt doen...

Wanneer de bel weer klinkt, gaan de lichten op halfzacht en zoeken we allemaal een plaatsje in de ruimte. We maken het ons gemakkelijk en sluiten dan onze ogen. En in deze ontspannen houding nemen we alles waar, wat er in ons gebeurt. Gevoelens, gedachten, geluiden die we horen, de temperatuur van ons lichaam, onrust, kriebels, stilte, slaperigheid, helderheid...

Na een uur gaat de bel drie keer en klinkt er een mooie tekst van de Indiase mysticus Osho. Die heeft dit prachtige proces ontworpen: deze meditatieve therapie: de 'Osho Born Again', die werkt als een therapie, maar een meditatie is.

Degene, die het proces begeleidt (dat ben ik in dit geval) maakt het proces mogelijk, maar is geen therapeut. Zij komt nergens tussen. Zij gaat zelf ook het born again proces in. Met één verschil, dat zij overzicht houdt en zorgt dat alles veilig blijft.
Dus het is een individueel proces van iedereen afzonderlijk, zonder tussenkomst van een therapeut of leider. Een direct energetisch proces van jezelf naar jezelf, buiten de mind om.

Elke avond van deze 7 aaneengesloten avonden ontvouwt zich een nieuw stuk van het kind in onszelf. We zijn verrast. Er bestaat geen karakter, er bestaat geen vast iets in onszelf. Het is een dynamisch proces... Net zoiets als het water in een rivier, dat stroomt, dat allerlei dingen tegenkomt en elk moment anders is... Zo zijn wij ook steeds stromend en nieuw en elk moment weer anders.

Het kind is de motor in ons, dat ons leven stuurt. Ook al is het kind nog zo geremd en geciviliseerd, het oorspronkelijke kind is nog altijd in ons aanwezig... en wanneer het de ruimte krijgt, bloeit het, groeit het, geniet het!

De vrouw, die graag zichzelf zou willen zijn, voelt aan den lijve wat dit is. Geen concept, niet iets dat je kunt definiëren of analyseren... maar een gehoor geven aan wat er van binnen opborrelt en dat, wat opborrelt, vertrouwen.

Zij merkt dat het proces zich uitstrekt naar buiten de groepsruimte. In haar dagelijks leven weet ze weer dat ze graag een prachtige rok in vele kleuren wil kopen, volgt ze weer wat ze graag eet, voelt ze dat ze graag heel rustig en stil op een rustige plek zit en helemaal niet perse uitbundig hoeft te zijn... Ze heeft de verbinding met haar kern weer gevonden door dit proces, dat zo eenvoudig is en speels, en tegelijk: zo diepgaand.

* * *

Welkom bij de volgende Osho Born Again! Die vindt 2x per jaar plaats in Eindhoven in de meivakantie en in de herfstvakantie.

Je hele leven zal er levendiger door worden! Het leven een spel!!! En jij bent vrij!

Zie: Osho Born Again