familie foto


FAMILIE OPSTELLINGEN

vanaf mei 2019

Met familie opstellingen - een werkwijze die is ontwikkeld is door Bert Hellinger - zien we dat iets, waar iemand last van heeft (een ziekte, een relatie probleem, depressie, eetstoornissen enzovoorts) vaak een onderdeel is van iets, dat veel groter is dan degene die onder bovengenoemde zaken lijdt.

Depressie kan bijvoorbeeld ontstaan doordat we uit liefde het lot dragen van iemand in onze familie die niet meer wilde leven, bijvoorbeeld omdat die persoon weer iemand anders in de dood wilde volgen, ook weer vanuit liefde. Dit gebeurt allemaal onbewust.
Wanneer je zo'n verstrikking binnen je familiesysteem gaat zien, is het mogelijk om uit de identificatie met het andere familielid te komen.
Wanneer het familielid, waarmee je je geïdentificeerd had, is erkend en geëerd, voel je harmonie en ga je voelen dat deze persoon je vanaf dat moment juist kracht en ondersteuning geeft. Nu ben je vrij om je eigen leven te gaan leiden en word je niet meer bepaald door patronen, die niet van jou zijn.

Het identificeren is een onbewust gebeuren; wanneer iemand uit het familie systeem niet erkend of gewaardeerd is, neemt iemand van een latere generatie diens rol over, om alsnog te zorgen dat die persoon gezien wordt. Er blijkt een onzichtbare 'wet' te zijn in het leven, dat iedereen van gelijke waarde en betekenis is en dat iedereen het recht heeft om zichtbaar te zijn. Dit is geen theorie op zich. Het is iets wat proefondervindelijk uit de familieopstellingen naar voren komt.

Wanneer in het familie systeem iedereen zichtbaar kan worden, ook uit vorige generaties, wanneer er een evenwicht is tussen partners in geven en nemen, en wanneer de gezinsleden zich met elkaar verhouden in de juiste volgorde (eerst de oudste, dan degene die als tweede geboren wordt enzovoorts) dan ontstaat er harmonie en ontspanning, en kun je je met een gerust hart omdraaien, gesteund door de voeding van je ouders, en je eigen leven gaan leiden.

Je hoeft, voordat je een familie opstelling gaat doen, niet te weten met welk familielid je geïdentificeerd bent of waar je in een onjuiste rol bent gestapt. Dat kun je niet weten, omdat het zich allemaal onbewust afspeelt. Het wordt zichtbaar door wat je in de opstelling voor je ogen ziet gebeuren in de opstelling. Het zien op zich is helend, omdat het je begrip geeft voor de situatie van jou en van je familieleden.
Eén opstelling is vaak voldoende. Je neemt het beeld dat je voor je ziet van de 'oplossing' - de opstelling waarin alle familieleden zich harmonieus voelen - in je op en dat werkt vaak jaren door. Hellinger zegt: "De ziel gaat langzaam"; het is een proces dat tijd nodig heeft. Je denkt er niet meer over na. Het nieuw verworven inzicht gaat zijn eigen leven leiden.


Waarom begeleid ik de opstellingen pas vanaf mei 2019?

Omdat dit belangrijk en diepgaand werk is, wil ik me zoveel mogelijk verdiepen, alvorens de opstellingen te gaan begeleiden.

In 2017 - 2018 heb ik de familie opstellingen training met Svagito Liebermeister in Zweden en Spanje afgerond.

Van mei 2018 - maart 2019 ga ik nog een training volgen in Amsterdam.

Wanneer ik deze in maart 2019 afgerond heb, zal ik familie opstellingen dagen gaan organiseren in Eindhoven. Deze dagen zullen gecombineerd worden met actieve Osho meditaties, omdat integratie plaatsvindt in meditatie.

 


home pagina