Meditatie van de Maand

* * *

  Meditatie van de maand December en Januari:

man onder boom

Leer om in het moment te zijn

 

Trek je energie terug van het verleden. Verlies je tijd niet in herinneringen. Wat voorbij is is voorbij; zeg er vaarwel tegen en sluit het hoofdstuk.

Wat nog niet gekomen is, is nog niet gekomen. Verspil je tijd en energie niet onnodig in het je voorstellen van iets, omdat geen enkele voorstelling ooit vervuld wordt. Het is daarom dat in elke taal het gezegde bestaat: 'de mens wikt, God beschikt' omdat je je iets bepaalds kunt voorstellen in de toekomst, maar dat nooit zo is.

Als je jezelf terugtrekt van het verleden en de toekomst, zul je een enorm intense energie worden, gefocust op het heden, als een pijl geconcentreerd op het moment. Elk moment bewust, alert, gadeslaand in het hier en nu is de manier om de trein niet te missen. Elke ervaring heeft je aanwezigheid nodig, hier, op dit moment.

En dit is een eenvoudig geheim, maar het opent de deuren van het bestaan, van alle mysteries, van alles wat de moeite waard is om te kennen, de moeite waard is om te proeven, de moeite waard is om te zijn.


Osho

home pagina